MENÜ

Gayrimenkul Hukuku

Tüm konut, ev, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santralleri, iş merkezlerinde proje aşamasından satışlarına ve devirlerine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle sizlere en iyi şekilde hizmeti Kaya Hukuk Bürosu olarak vermekteyiz.

Gayrimenkul hukuku kapsamında; gayrimenkul alım satımı, uzun dönem kiralama sözleşmeleri, due diligence raporlarının hazırlanması başta olmak üzere ilgili tüm hizmetleri vermekte ve bu konularda her türlü cezai ve hukuki dava takibini yapmaktadır. Hukuk büromuz ayrıca idari ve düzenleyici izinlerin alınması, işlem sözleşmeleri ile kat mülkiyeti yönetim planlarının taslaklarının ve kira sözleşmelerinin hazırlanması işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Taşınmazlarınız ile ilgili olarak, arsa, tarla, bina ve diğer taşınmazlar üzerine bakılan davalar;      Tapu ve tescil davaları başta olmak üzere,     istihkak davaları,     kamulaştırma davaları ,     kira bedeli tespiti ve tescil davaları gibi  dava türleri bulunur. Taşınmazlara ait dava türleri kişiler arasındaki özel durumların en sık yaşandığı bu yüzden farklı hukuk dalları tarafından da davaları görülen dava türleri arasındadır. Miras ile ilgili düzenlemeler, aile kapsamı hukuku kapsamında değerlendiren dava türleri gibi farklı yasalar tarafından da değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle gayrimenkul davalarınızda gayrimenkul hukuk bürosu ile çalışmak, davanın seyri ve süresi bakımından önemlidir.

Gayrimenkuk Hukuku alanında sizlere bir çok sorununuz için hukuki destek verebilmekteyiz. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

•    Gayrimenkul alım – satım sözleşmeler
•    Kiralama sözleşmeleri
•    Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
•    Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
•    Tapu iptal ve tescil davaları
•    Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
•    Tahliye davala
•    Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
•    İpotek işlemleri tesisi
•    İpotek ihtilaflarından doğan davalar
•    İstihkak davaları
•    İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları
•    Kamulaştırma davaları
•    Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
•    Yabancıların mülk edinmesi.

Sizlerde aklınıza takılan her türlü soru ve sorun için bize ulaşabilirsiniz.