MENÜ

Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA)20.03.2019

Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA - Union Internationale des Avocats) 54. Kongresi 30 Ekim - 3 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

1927 yılında kurulan UIA, dünyanın ilk ve en büyük uluslararası avukat örgütüdür. UIA’nın 110 ülkeden bireysel ve kurumsal üyeleri mevcut olup dünya çapında 2.000.000 avukatı temsil etmektedir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi nezdinde tanınmaktadır ve resmi temsilci bulundurmaktadır. UIA, hukuk mesleğinin temel değerlerini savunma ve artırma hedeflerine ek olarak, hukuk ve barış amaçlarıyla adalet ilkesine dayandırılmış bir uluslararası hukuk düzeni yerleştirmeye katkıda bulunmak için çalışmaktadır.

Başkanlığını Av. Dr. Hakan ÖNCEL’in yapacağı Kongreye dünyanın 70 ülkesinden 1.200 avukatın katılması beklenmektedir.

Kongrenin Ana Konuları;

- İnsan Hakları ve Özel Girişim,

- Dünya Çapında Geçerli Meslek Etik Kuralları,

- Küresel Kriz Sonucu Piyasaların Düzenlemesinin Hukuki Durumudur.


Bunun dışında diğer başka 40 hukuki konu da ayrı komisyonlarda ele alınacaktır.

Kongreye katılım formu ve broşür aşağıdaki linklerde mevcut olup daha detaylı bilgi information@istanbulbarosu.org.tr e-posta adresinden edinilebilinir. 

Katılım Formu

Broşür

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Apartman ya da Site Yöneticisi Aidatları
    Apartman ve Siteler genel kural olarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna göre yönetilir. Kanaatimizce Yönetici aidatlarda da gecikme tazminatlarında indirim yapamaz. ...
  • İşveren Tarafından Bilgisayarların Takip Edilmesi
    İşveren mülkiyeti kendisine ait olan (veya kiraladığı) ve iş sebebiyle işçinin kullanımına açtığı bilgisayarları ve elektronik postaları takip edebilir, denetleyebilir, internette sörf fesih sebebidir. ...
  • Alt İşveren-Asıl işveren ve Hukuki Sorumluluklar
    Alt işverenlik ilişkilerinde ihbar, kıdem, kötü niyet işe başlatmama tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili, yıllık izin, ikramiye, pirim vs tüm işçilik haklarından birlikte sorumluluk esastır. ...