MENÜ

Faaliyet Alanlarımız
Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

ticaret ve şirketler hukuku, aslen "ticari işletme" esasına dayanmaktadır. Ticari işletme esası, Türk Ticaret Kanunu´nun Birinci Kitap, Birinci Kısım, 11. maddesi kapsamında açıklanmış ve belirtilmiştir.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Tamamlanmış yapıların belli bölümlerinin üzerindeki mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denmektedir. Bu konudaki kuralların oluşturduğu bütüne ise Kat Mülkiyeti Hukuku denilmektedir.

Sözleşmelerin Tanzimi ve Tetkiki

Sözleşmelerin Tanzimi ve Tetkiki

Sözleşmelerin Tanzimi ve Tetkiki

Günlük hayatınızda veya ticari faaliyetleriniz sırasında karşılaşılan hukuki risklerin yok edilmesi ve en aza indirilmesi amacı ile iyi hazırlanmış ve etkin hukuki korumayı sağlayan sözleşmelerle mümkün olabilmektedir.

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

Bağımsız şekilde çalışanlarla ilgilenmeyen iş hukuku, bağımlı çalışanlardan sadece işçileri ele alır.

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Kanununa icra hukukunu göre kısaca tanımlamak gerekirse; alacaklının süresinde tahsil edilemeyen veya yerine getirilmeyen hak veya alacağını devlet kanalıyla cebren (zorla) alması diyebiliriz.

Malpraktis

Malpraktis

Malpraktis

sağlık hizmetlerinde hukuka uygunluğu istemek her hastanın ve yakınının hakkıdır

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, toplumun varlığının, sürekliliğin, ilerlemesinin güvence altına alınması, ortak hayatın korunması için gereklidir.

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi ve İdare Hukuku

Kaya Hukuk Bürosu sizlere vergi ve idare hukuku alanına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

SORU & CEVAP
" Yaşadığınız hukuksal sorunlar ile ilgili merak ettiklerinizi bize yazın, avukatlarımız en kısa sürede cevaplayacaktır "
En Son Makale Paylaşımları
İşyeri Açılışlarında Kat Malikleri Kurulunun Onayı Şart mıdır?
kat mülkiyeti, kat malkiyeti kanunu, iş yeri ruhsatı, kat maliklerinin onayı, kat malikleri kararı ...
Yabancıların Türkiyede Miras Hakkı
Türk hukukuna göre; yabancı devlet vatandaşı olmak, mirasçı olmaya engel değildir ...
Pandemi Döneminde Site Toplantıları
Pandemi Döneminde Toplantı yapılabilir mi? ...
Yargıtay´dan flaş tazminat kararı!
Hukuk büromuz emsal karara imza attı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, rahatsız olduğunu ileri sürerek 3 gün işe gitmeyip arkadaşının düğününe katıldığı anlaşılarak işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkemenin kararını bo ...
Kat Mülkiyetinde Geçici Yönetim
Kat Mülkiyeti Hukukunda Geçici Yönetim, Geçici Yönetimin atanması, geçici yönetimin görevleri, geçici yönetimin süresi, geçici yönetimin görev süresinin kısaltılması, geçici yönetimin görev süresine son verilmesi ...
Kapıcı Dairesinin Mülki Amirlerce Boşaltılması
Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri onbeş gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar. ...
Apartman ya da Site Yöneticisi Aidatları
Apartman ve Siteler genel kural olarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna göre yönetilir. Kanaatimizce Yönetici aidatlarda da gecikme tazminatlarında indirim yapamaz. ...
İşveren Tarafından Bilgisayarların Takip Edilmesi
İşveren mülkiyeti kendisine ait olan (veya kiraladığı) ve iş sebebiyle işçinin kullanımına açtığı bilgisayarları ve elektronik postaları takip edebilir, denetleyebilir, internette sörf fesih sebebidir. ...
Alt İşveren-Asıl işveren ve Hukuki Sorumluluklar
Alt işverenlik ilişkilerinde ihbar, kıdem, kötü niyet işe başlatmama tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili, yıllık izin, ikramiye, pirim vs tüm işçilik haklarından birlikte sorumluluk esastır. ...
Bize Ulaşın
İslambey Mah.Halitpaşa Cad. No:27/1 EYÜP / İSTANBUL
Tel: 0212 616 44 20
avukat@zinnurkaya.av.tr