MENÜ

İş Hukuku

Sanayilerin gelişmesi ve günümüzde çok önemli bir yere gelmesiyle birlikte işçi işveren ilişkileri öne çıkmış, kapitalizmin getirisiyle birlikte maddi imkanı düşük olan işçiler ezilmeye, hakları yenmeye başlanmıştır. Toplumsal barışı sağlamaya adanan hukuk mekanizmaları da bu olayın önüne geçmek için işçileri kanunla korumak, işçi – işveren ilişkilerinin kapsamını belirlemek ve hukuki bir zemin yaratmak amacıyla kanunlar çıkarılmıştır. Ülkemizde ise İş Kanunu işçiyi koruyan yapısıyla dikkat çekmekte ve iş davaları da buna göre şekillenmektedir.

Bağımsız şekilde çalışanlarla ilgilenmeyen iş hukuku, bağımlı çalışanlardan sadece işçileri ele alır. Memur ya da sözleşmeli personel de bağımlı çalışmasına karşın iş hukuku bunların çalışma ilişkilerini düzenlemez. Bu anlamda iş hukuku işçilerin özel hukukudur. Kendi işlerinde bağımsız olarak tek başlarına, yani bir ücret geliri karşılığı olmaksızın çalışanların faaliyetleri ile iş hukuku değil, ticaret hukuku, borçlar hukuku ya da uğraş gösterdikleri alana göre başka hukuk dalları ilgilenir. İş hukuku, işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.  İş hukuku, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. İstanbul´da işten haksız yere çıkarılma, sigortasız çalıştırılma gibi durumlarda avukat ihtiyaçlarınız da bizim işe iletişim kurabilirsiniz.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DAVALARI:

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili olarak;

Hizmet tespit davaları,

İşçi maaş alacağı davaları,

İhbar tazminatı davaları,

Fazla mesai alacağı davaları,

Sosyal yardım alacağı davaları,

Yıllık izin ücreti alacağı davaları,

Hafta tatili ücreti alacağı davaları,

Ulusal bayram gün ve tatili ücreti alacağı davaları,

İşe iade davaları,

İş kazası tespit davaları,

İş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat davaları,

Yurtdışı çalışmalara ilişkin borçlanma ve tespit davaları açılabilmektedir.

Aklınıza takılan her türlü soru ve sorun için web sitemizde yer alan SORU - CEVAP menüsü aracılığı ile bizlere sorularınızı ileterek alanının uzmanı avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.