MENÜ

Kat Mülkiyeti Hukuku

Tamamlanmış yapıların belli bölümlerinin üzerindeki mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denmektedir. Bu konudaki kuralların oluşturduğu bütüne ise Kat Mülkiyeti Hukuku denilmektedir. Kat mülkiyeti yapı itibari ile teknik bir konu olmasından ötürü yasa koyucu tarafından münferit olarak 636 sayılı kat mülkiyeti kanununda özel olarak düzenlenmiştir.

Kaya Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından site yönetimlerine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.  Bu kapsamda yönetim planlarının oluşturulması, standart uyarı yazılarının hazırlanması, kapıcı ve yöneticilere ilişkin özel iş hukuku kurallarının uygulanması, yönetimin sorumluklarının belirlenmesi ile kat mülkiyetine ilişkin her türlü uygulamanın standartlaştırılması, kat malikleri kurulunun mevzuata uygun şekilde toplanması ve karar alması, site yönetim ve blok yönetimlerinin oluşturulması ile aralarındaki ilişkilerin tanzimi, personel eğitimleri kapsamında verilen danışmanlık hizmetleri yanında, uyuşmazlıkların doğumundan itibaren ise ortak gider borçlarının tahsili, ortak alanlara müdahalenin önlenmesi, yönetimin 3. kişilerle yaptığı sözleşmelerin icrasının sağlanması, vergi uyuşmazlıklarının çözümü konularında yasal takip süreçleri titizlikle takip edilmektedir.

Kat mülkiyeti, arsa ve ana gayrimenkullerde ortak yerlerle bağlantılı olan ve özel, müstakil bir mülkiyettir. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı Tapu Sicil tüzüğüne göre tutulan kat mülkiyeti kütüğüne tescil olmaktadır. Bu bağlamda kat maliki ve kat irtifakı sahibi kat mülkiyeti kanunun özel hükümleri gereği bağımsız ve ortak yerler üzerinden bir çok hakkında yanında, Türk Medeni Kanunun malike verilmiş olan mülkiyet hakkına dayalı olan tüm haklardan da faydalanabilmektedir.

Kaya Hukuk Bürosu olarak kat mülkiyeti hukuku alanında kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi için tüm işlemlerin yapılması, halen kat mülkiyetine çevrilmeyen arsa veya yapı için ortaklığın giderilmesi davasının açılması, kat maliklerinin mülkiyet hakkından doğan haklarının korunması için gerekli müdahalenin meni ve tazminat ve zilyetlik davalarının açılması, kat malikleri kurulunca veirlen karara karşı iptal davası açılması, kanundan doğan borçların yerine getirilmeyen kat maliklerine karşı, ortak giderlerin ödenmemesi sebebi ile icra takibi başlatılması, yükümlülüklerin ihlal etmede ısrarcı olan maliklere karşı devir davası açılması gibi konular başta olmak üzere bir çok hukuki alanda sizlere hizmet vermektedir.