MENÜ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kat Mülkiyeti Hukuku23.12.2021

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kat Mülkiyeti Hukuku

 

 

Kat Maliklerinin ve kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi bakımından rızalarının olması gerekip gerekmediği konusunda çok sık sorular gelmektedir. Konuya dair hukuki görüşüm aşağıdaki gibidir:

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişisel verilerin işlenme şartları başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrası
Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür” hükmünü taşımaktadır.

2. maddenin “ç” fıkrası ise;(Kişisel verinin) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” demek suretiyle hukuki yükümlülüğün gerektirdiği bilgilerin rıza şartı aranmaksızın işlenebileceğini açıkça hüküm altına almıştır.

 

 

Yukarıdaki 2 madde birlikte değerlendirildiğinde Kat Mülkiyeti Hukuku bakımından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olan kişisel verilerin işlenmesinin hukuka aykırılık teşkil etmeyeceği açıktır. Bu durumda hangi bilgilerin hangi hukuki yükümlülük sebebiyle işlenebileceğinin tespiti gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Hukuku bakımından site yönetiminin hukuki yükümlülükleri içerisinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

Kat Mülkiyeti Kanunu 35. Maddesinin aşağıdaki fıkralarında

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması. demek suretiyle,

Yönetici veya Yönetim Kuruluna bu görevleri yüklemiştir. Bir diğer anlatım ile Borçlarını ödemeyen malik veya kullanıcılara karşı icra takibi açmak veya dava açmak Yöneticiye bakımından hukuki yükümlülüktür.  Aynı şekilde Kat malikleri Kurulu üyesi olan tüm malikleri toplantıya usulüne uygun davet etmek te yöneticinin hukuki yükümlülüğüdür.

 

 

Yukarıdaki hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmek için maliklerin isim ve soy isimleri, TC kimlik Numaraları ve tebligata yarar adresleri ve hangi bağımsız bölümün maliki olduklarını bilmek yönetici bakımından şarttır. Bu kapsamdaki bilgilerin kat maliklerinden istenmesi ve kaydedilmesi 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması kanununa aykırılık teşkil etmeyecektir.

 

Aynı şekilde 1774 kanun sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 11. Maddesindeki “Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler. Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar” hükmü  ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinin 14. Maddesindeki Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda oturmakta olan aile reisleri veya kişiler, düzenleyecekleri çalışanlara ait kimlik bildirme ve konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgelerinin birer örneğini sorumlu yöneticiye verirler. ”hükmü birlikte değerlendirildiğinde bağımsız bölümlerde çalışanlar ve kalanlara ait kimlik bilgilerinin kayıt edilmesi de kişisel rıza aranmaksızın işlenebilecek kişisel verilerdendir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Yargıtay´dan flaş tazminat kararı!
    Hukuk büromuz emsal karara imza attı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, rahatsız olduğunu ileri sürerek 3 gün işe gitmeyip arkadaşının düğününe katıldığı anlaşılarak işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkemenin kararını bo ...
  • Pandemi Döneminde Site Toplantıları
    Pandemi Döneminde Toplantı yapılabilir mi? ...
  • Adalet Bakanı Yargı Paketini Açıkladı
    Tutuklama yerine alternatif tedbirler genişletilecek.Tutuklama kararlarında tutuklama nedenlerinin varlığı somut olgularla gerekçilendirilecek.Alkollü araç kullananların cezalarını savcılık değil Kaymakamlık ve Valilikler verecek. ...