MENÜ

Makaleler

 • Yabancıların Türkiyede Miras Hakkı
  Türk hukukuna göre; yabancı devlet vatandaşı olmak, mirasçı olmaya engel değildir ...
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kat Mülkiyeti Hukuku
 • Pandemi Döneminde Site Toplantıları
  Pandemi Döneminde Toplantı yapılabilir mi? ...
 • Yargıtay´dan flaş tazminat kararı!
  Hukuk büromuz emsal karara imza attı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, rahatsız olduğunu ileri sürerek 3 gün işe gitmeyip arkadaşının düğününe katıldığı anlaşılarak işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkemenin kararını bo ...
 • Kat Mülkiyetinde Geçici Yönetim
  Kat Mülkiyeti Hukukunda Geçici Yönetim, Geçici Yönetimin atanması, geçici yönetimin görevleri, geçici yönetimin süresi, geçici yönetimin görev süresinin kısaltılması, geçici yönetimin görev süresine son verilmesi ...
 • Kapıcı Dairesinin Mülki Amirlerce Boşaltılması
  Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri onbeş gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar. ...
 • Apartman ya da Site Yöneticisi Aidatları
  Apartman ve Siteler genel kural olarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna göre yönetilir. Kanaatimizce Yönetici aidatlarda da gecikme tazminatlarında indirim yapamaz. ...
 • İşveren Tarafından Bilgisayarların Takip Edilmesi
  İşveren mülkiyeti kendisine ait olan (veya kiraladığı) ve iş sebebiyle işçinin kullanımına açtığı bilgisayarları ve elektronik postaları takip edebilir, denetleyebilir, internette sörf fesih sebebidir. ...
 • Alt İşveren-Asıl işveren ve Hukuki Sorumluluklar
  Alt işverenlik ilişkilerinde ihbar, kıdem, kötü niyet işe başlatmama tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili, yıllık izin, ikramiye, pirim vs tüm işçilik haklarından birlikte sorumluluk esastır. ...
 • Adalet Bakanı Yargı Paketini Açıkladı
  Tutuklama yerine alternatif tedbirler genişletilecek.Tutuklama kararlarında tutuklama nedenlerinin varlığı somut olgularla gerekçilendirilecek.Alkollü araç kullananların cezalarını savcılık değil Kaymakamlık ve Valilikler verecek. ...
 • Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA)
  Uluslararası Avukatlar Birliği?nin (UIA - Union Internationale des Avocats) 54. Kongresi 30 Ekim - 3 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul Barosu?nun ev sahipliğinde gerçekleşecektir ...