MENÜ

Malpraktis

Malpraktis, Doktor veya diğer sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarını taşımaması nedeniyle hastanın zarara uğraması demektir. 

Malpraktis davaları ise Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olmaması sebebiyle Doktora, sağlık personeline veya sağlık kurumlarına karşı açılacak davalardır. 

Hukuk Büromuz, Malpraktis davalarında her türlü hukuki sorunlara bakmaktadır. Bu minvalde doktor ile hasta görüşmelerini takip etmekle sürece dahil olan büromuz, tedavi sürecinin hukuka uygunluğunu denetleme ve gözetleme faaliyetlerinde bulunmaktadır.. Teşhis ve tedavi hususlarında hukuka uygunsuzluk olması durumunda tazminat davalarını ve ceza davalarını takip etmektedir. 

İlgili faaliyet alanımızda soracağınız tüm soruları web sitemizde yer alan SORU - CEVAP menüsü üzerinden bizlere iletebilirsiniz.