MENÜ

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticaret ve şirketler hukuku, aslen "ticari işletme" esasına dayanmaktadır. Ticari işletme esası, Türk Ticaret Kanunu´nun Birinci Kitap, Birinci Kısım, 11. maddesi kapsamında açıklanmış ve belirtilmiştir.

Ticaret ve şirketler hukukunun detaylarına inmeden önce işletme kavramının ticaret hukukundaki yerini anlamakta fayda var. Ticaret hukuku işletme kavramı için birden fazla kıstas getirerek ticari bir işletmenin var olabilmesi için hangi koşullara uyması gerektiğini tanımlamıştır. Bu tanıma göre (TTK m. 11) bir işletme, gelir sağlama hedefi sahibi olmalı, devamlılık ilkesi üzerine faaliyet göstermeli ve belirli bir etkinlik çapını aşmış olması gerekmektedir. Gelir sağlama hedefinden kasıt, işletmenin gelir sağlıyor olması ya da zarar etmiyor olması değildir; önemli olan işletmenin aktif bir biçimde gelir elde etme amacı güdüyor olmasıdır. Devamlılık ise süreklilik ilkesini temsil eder ve dönemsel ya da periyodik çalışan işletmeler de ticari işletme niteliği taşımaya devam eder.

Ticaret hukukunun ana bölümleri :

* Ticari İşletme hukuku,

* Şirketler Hukuku,

* Kıymetli Evrak hukuku,

* Sigorta hukuku,

* Deniz Ticareti ,

* Taşıma

Yerli ve yabancı şirketler ve gruplara, stratejik ve finansal yatırımcılara, fonlara ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişi veya kuruluşlara şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu kapsamda, müvekkillerimizin Türkiye’de iştiraklerinin açılması, yabancı ve/veya Türk ortaklarla ortak girişim (joint venture) kurulması, yabancı şirketlerin şube ve irtibat bürolarının kurulması ve Türk ve yabancı şirketler arasında acentalık, distribütörlük ve iş ortaklığı sözleşmelerinin imzalanması konularında hizmet vermekteyiz.  Özellikle, perakendecilik, hizmet tedariki, iletişim, bilişim, teknoloji, e-ticaret, turizm ve eğlence sektörü, franchise ve dağıtım sistemleri, üretim ve imalat, medya, sağlık ve tıbbi malzeme, petrol ve gaz, gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi gibi çok farklı alanlarda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Avukatlarımız bu alanlarda, sektörel mevzuata uyum, sözleşme taslaklarının hazırlanması ve sözleşme müzakerelerinin götürülmesi dahil müvekkillerine her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Her türlü soru ve sorununuz için web sitemizde yer alan SORU - CEVAP menüsü üzerinden bizlere ulaşabilir ve uzman avukatlarımızdan her türlü sorununuz için destek alabilirsiniz.