MENÜ

Sözleşmelerin Tanzimi ve Tetkiki

Günlük hayatınızda veya ticari faaliyetleriniz sırasında karşılaşılan hukuki risklerin yok edilmesi ve en aza indirilmesi amacı ile iyi hazırlanmış ve etkin hukuki korumayı sağlayan sözleşmelerle mümkün olabilmektedir. İyi hazırlanan bir sözleşme, sözleşmenin tüm tarafları arasında ihtilaf çıkma riskini en aza indirecektir.

İleride ihtilaf çıkmma ihtimali bulunan hukuki ilişkilerin sözleşmeye bağlanması gereklidir. Bu tür hukuki iş ve ilişkilerin güvenle gerçekleştirilmesine vesile olacak olan sözleşmeler büromuz tarafından sizlere en iyi hukuki koruma ve en doğru çözüm şeklinde sunulabilmektedir. Kaya Hukuk Bürosu olarak sözleşmelerin imzalanması öncesinde yapacağımız müzakereler ve müvekkillerimize sunacağımız danışmanlık hizmetlerimizde bulunmaktayız.

Firmamız sizlere bayilik sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, tüketici ve inşaat sözleşmeleri, komisyon sözleşmeleri, işçi sözleşmesi, işveren sözleşmeleri, ticari sözleşmeler, miras sözleşmeleri, kredi ve proje sözleşmeleri, gayrimenkul alım ve satımı sırasında uygulanan sözleşmeler, rehin ve ipoteklerin sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın almalarına yönelik sözleşmeler, kira sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri vb.. tüm alanlarda en iyi hukuki danışmanlık hizmeti ve sözleşme hizmetlerini firmamızdan alabilirsiniz.