MENÜ

Vergi ve İdare Hukuku

Kaya Hukuk Bürosu sizlere vergi ve idare hukuku alanına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkilerinindeki problemleri, uyuşmazlıklarına ilişkin konuları çözümlendirebilmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku idare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir. Bu bağlamda bir öğrencinin not kağıdına karşı açacağı davadan büyük şirketlerin vergi borcuna karşı açacağı davalara kadar bu hukuk dalı altında ele alınmaktadır.  İdari davalarda süreler diğer hukuk davalarındaki sürelerden farklı işlemektedir. Bu sürelere riayet edilmediği durumlarda kişiler telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşabilmektedir. Bu tür dava açacakların vakit kaybetmemesi gerekmektedir.

Vergi Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

* Yanlış veya eksik gelir beyanları
* İdare tarafından yapılan tarh işlemleri
* Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları
* Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması
* Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi
* Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu
* Motorlu taşıtlar vergisi

İdare Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

* Kamu ihale işlemleri
* İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü
* Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi
* Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması
* Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi.

İlgili faaliyet alanımızda yaşadığınız problemleri ve cevabını merak ettiğiniz soruları web sitemizde yer alan SORU - CEVAP kısmından bizlere yöneltebilirsiniz.